Wyniki konkursu „Organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna...

2014-02-24 1608
Art. czytany: 1461 razy

Łączna, dn. 18 lutego 2014r.
OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2014 roku.


W postępowaniu konkursowym ustalono:

W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
(ofert szt.1)
– Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 37,50 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna.