OGŁOSZENIE

2014-03-31 0815
Art. czytany: 1127 razy

Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 393/19
o powierzchni 0,0400 ha stanowiącej własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 31 marca 2014 r. - do 21 kwietnia 2014 roku.