Wykaz osób z udzielonej pomocy Publicznej w Rolnictwie lub Rybołówstwie, innej niż de mini mis w 2013r.

2014-05-12 0844
Art. czytany: 1468 razyLp Imię i Nazwisko Adres Dziennik Ustaw Data decyzji
1 Edmund Wykrota Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
2 Mirowski Piotr Podłazie 52 z 2006r. 05.03.2013r.
3 Łakomiec Janina Zagórze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
4 Krzciuk Roman Zaskale 52 z 2006r. 12.09.2013r.
5 Piwowarczyk Piotr Kielce 52 z 2006r. 05.03.2013r.
6 Dulęba Henryk Zaskale 52 z 2006r. 12.09.2013r.
7 Jasiński Jerzy Podłazie 52 z 2006r. 12.09.2013r.
8 Miernik Wiesław Kielce 52 z 2006r. 05.03.2013r.
9 Miernik Marta Czerwona-Górka 52 z 2006r. 12.09.2013r.
10 Redlica Krzysztof Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
11 Nowak Andrzej Podłazie 52 z 2006r. 05.03.2013r.
12 Kopeć Agnieszka Jaśle 52 z 2006r. 12.09.2013r.
13 Litwiński Sławomir Podłazie 52 z 2006r. 12.09.2013r.
14 Mazurek Krystyna Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2013r.
15 Kłys Krzysztof Zaskale 52 z 2006r. 12.09.2013r.
16 Złomek Joanna Podłazie 52 z 2006r. 05.03.2013r.
17 Michta Czesław Michniów 52 z 2006r. 12.09.2013r.
18 Skóra Sebastian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 12.09.2013r.
19 Chaba Jan Klonów 52 z 2006r. 12.09.2013r.
20 Kaniowski Józef Niedźwiedź 52 z 2006r. 12.09.2013r.
21 Kaniowski Sebastian Niedźwiedź 52 z 2006r. 12.09.2013r.
22 Dulęba Krzysztof Święta Katarzyna 52 z 2006r. 05.03.2013r.
23 Kępas Marzena Zbijów Duży 52 z 2006r. 05.03.2013r.
24 Dulęba Andrzej Klonów 52 z 2006r. 12.09.2013r.
25 Obara Maksymilian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
26 Obara Maria Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
27 Dąbek Andrzej Zaskale 52 z 2006r. 12.09.2013r.
28 Kozera Jadwiga Zagórze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
29 Mendak Jan Zagórze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
30 Ziomek Tomasz Klonów 52 z 2006r. 05.03.2013r.
31 Kwiatkowski Andrzej Kielce 52 z 2006r. 12.09.2013r.
32 Kwiatkowski Paweł Kielce 52 z 2006r. 12.09.2013r.
33 Robak Władysław Solec Zdrój 136 z 2006r. 01.10.2013r.
34 Błoński Kazimierz Podzagnańszcze 52 z 2006r. 12.09.2013r.
35 Banaś Krzysztof Zagórze
52 z 2006r. 05.03.2013r.
36 Misiorowski Jarosław Łączna 52 z 2006r. 05.03.2013r
37 Wójcik Danuta Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2013r.
38 Kątny Jarosław Zagórze 52 z 2006r. 05.03.2013r.
39 Kołomański Karol Wzdół 52 z 2006r. 05.03.2013r.
40 Fąfara Krystyna Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2013r.
41 Zieliński Zbigniew Podzagnańszcze 52 z 2006r. 12.09.2013r.
42 Dąbek Stanisław Podzagnańszcze 52 z 2006r. 12.09.2013r.