Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r.

2014-06-03 1219
Art. czytany: 569 razy

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022

Uchwała w załączniku.