Uchwała Nr 115/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Kielcach z dnia 3 grudnia 2013 roku

2014-07-09 1314
Art. czytany: 798 razy

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łączna finansowej na iata 2014 - 2022

Uchwała w załączniku.