Uchwała Nr 11/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2014 roku

2014-07-09 1319
Art. czytany: 651 razy

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

Uchwała w załączniku.