Uchwała Nr72 /2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lipca 2014 r.

2014-07-09 1321
Art. czytany: 533 razy

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łączna

Uchwała w załączniku.