Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę opału do szkół gminy Łączna.

2004-05-14 1519
Art. czytany: 3148 razy

przetarg

Urząd Gminy w Łącznej ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę opału w ilości 170T, w okresie : październik 2004r. – kwiecień 2005r. do szkół gminy Łączna . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej. Przewiduje się jedno kryterium oceny; cena - 100 pkt. Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów. Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny. W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium-termin związania ofertą wynosi 30 dni. Opis warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Łącznej w godz. 8.00 – 15.00 /tel. 41 2548 332/ Oferty należy składać do dnia 31 maja 2004r. do godz. 12.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2004r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej. Łączna , dn. 14.05.2004r.