HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH GMINY ŁĄCZNA na 2015 i 2016 rok

2014-12-11 1417
Art. czytany: 1100 razy

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH GMINY ŁĄCZNA
na 2015 rok
Lp.
Imię i nazwisko

Data dyżuru

1 Barański Ireneusz 15.12.2014/ /13.04.2015/ /10.08.2015/
/30.11.2015/
2 Borowiec Czesław 22.12.2014/ /20.04.2015/ /17.08.2015/ /14.12.2015/
3 Chaba Edward 29.12.2014/ /27.04.2015/ /24.08.2015/ /21.12.2015/
4 Czerwiński Tomasz 12.01.2015/ /11.05.2015/ /31.08.2015/ /28.12.2015/
5 Januchta Jacek 19.01.2015/ /18.05.2015/ /14.09.2015/
6 Kałuziński Paweł 26.01.2015/ /25.05.2015/ /21.09.2015/
7 Litwiński Sławomir 09.02.2015/ /08.06.2015/ /28.09.2015/
8 Nyga Mirosław 16.02.2015/ /15.06.2015/ /12.10.2015/
9 Odrzywolska Malwina 23.02.2015/ /22.06.2015/ /19.10.2015/
10 Osman Artur 09.03.2015/ /29.06.2015/ /26.10.2015/
11 Pająk Monika 05.01.2015/ /02.03.2015/ /01.06.2015/ /03.08.2015/ /05.10.2015/ /07.12.2015/
12 Siewierska Marta 16.03.2015/ /13.07.2015/ /09.11.2015/ /09.11.2015/
13 Śliwa Jacek 23.03.2015/ /20.07.2015/ /16.11.2015/
14 Wisowaty Andrzej 02.02.2015/ /04.05.2015/ /06.07.2015/ /07.09.2015/ /02.11.2015/
15 Żaczek Jolanta 30.03.2015/ /27.07.2015/ /23.11.2015/

Dyżury pełnione są w każdy poniedziałek, w godz. 1600 – 1800
w Biurze Rady Gminy (pokój nr 4 Urzędu Gminy).

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, dyżur pełni Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.


HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH GMINY ŁĄCZNA
na 2016 rok
Lp.
Imię i nazwisko

Data dyżuru

1 Barański Ireneusz 11.04.2016/ /08.08.2016/ /12.12.2016/
2 Borowiec Czesław 18.04.2016/ /22.08.2016/ /19.12.2016/
3 Chaba Edward 25.04.2016/ /29.08.2016/
4 Czerwiński Tomasz 09.05.2016/ /12.09.2016/
5 Januchta Jacek 11.01.2016/ /16.05.2016/ /19.09.2016/
6 Kałuziński Paweł 18.01.2016/ /23.05.2016/ /26.09.2016/
7 Litwiński Sławomir 25.01.2016/ /30.05.2016/ /10.10.2016/
8 Nyga Mirosław 08.02.2016/ /13.06.2016/ /17.10.2016/
9 Odrzywolska Malwina 15.02.2016/ /20.06.2016/ /24.10.2016/
10 Osman Artur 22.02.2016/ /27.06.2016/ /31.10.2016/
11 Pająk Monika 01.02.2016/ /04.04.2016/ /06.06.2016/ /01.08.2016/ /03.10.2016/ /05.12.2016/
12 Siewierska Marta 29.02.2016/ /11.07.2016/ /14.11.2016/
13 Śliwa Jacek 14.03.2016/ /18.07.2016/ /21.11.2016/
14 Wisowaty Andrzej 04.01.2016/ /07.03.2016/ /02.05.2016/ /04.07.2016/ /05.09.2016/ /07.11.2016/
15 Żaczek Jolanta 21.03.2016/ /25.07.2016/ /28.11.2016/

Dyżury pełnione są w każdy poniedziałek, w godz. 1600 – 1800
w Biurze Rady Gminy (pokój nr 4 Urzędu Gminy).

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, dyżur pełni Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.