INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKÓW NA 2015 ROK

2015-01-05 1332
Art. czytany: 1042 razy

INFORMACJA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKÓW NA 2015 ROK

Wójt Gminy Łączna przedstawia stawki podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości oraz środków transportowych na 2015 rok.
1. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015. cena żyta wynosi 61,37 za 1 dt
Przyjęcie maksymalnej ceny skupu żyta, przy zastosowaniu której stawki podatku rolnego na 2015 rok wynosi 153,43 zł z 1 ha przeliczeniowego, oraz 306,85 zł z 1 ha fizycznego.
Stawki podatku rolnego będą niższe w stosunku do 2014r. ( z hektara przeliczeniowego o 19,77zł. i z hektara fizycznego o 39,55 zł.)

2. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014 r. średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł za 1 m³ .
Przyjęcie maksymalnej ceny sprzedaży drewna, przy zastosowaniu której stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi 41,55 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Stawka podatku leśnego będzie wyższa o 3,92 zł. w stosunku do roku 2014.
Przy zastosowaniu maksymalnych kwoty cen skupu żyta i drewna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w przedmiotowych sprawach.

3. Podatek od nieruchomości obowiązuje Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

4. Podatek od środków transportowych obowiązuje Uchwała Nr XII /107/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011rw sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych .