Od marca nowe dowody osobiste

2015-02-17 0924
Art. czytany: 940 razy

OGŁOSZENIE

Od 1 marca 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. (potrzebne jest jedno zdjęcie).Osoby posiadające ważne dowody osobiste nie muszą ich wymieniać . Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne . Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5-tego roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nie będzie dowodów bez terminu ważności. Na mocy obowiązujących przepisów, czyli do końca lutego 2015 roku, osoby które w momencie składania wniosku mają skończone 65 lat mogą otrzymać bezterminowy dowód osobisty i nie będą musiały po raz kolejny wymieniać dowodu osobistego.
Osoby, które mają ukończone 65 lat i zależy im na bezterminowym dowodzie osobistym (czas nieoznaczony), a posiadany w niedługim czasie traci ważność, bądź już jest nieważny, zapraszamy do złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 6) wniosku o wydanie dowodu osobistego (z aktualnymi fotografiami - 2 szt.) tylko do końca lutego .