Roztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2015 roku.

2015-02-24 1425
Art. czytany: 1353 razy

Łączna, dn. 24 lutego 2015r.
OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2015 roku.


W postępowaniu konkursowym ustalono:

- w konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
(ofert szt.1): Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 37,75 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację w wysokości 35 tyś. zł.