Roztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alk

2015-02-24 1427
Art. czytany: 1323 razy

Łączna, dn. 24 lutego 2015r.OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2015 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

- ofert szt. 1 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Łączna (40,75 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna
podpisze z Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna przyznając dotacje w wysokości 5 tyś. zł.