Wykaz osób z udzielonej pomocy Publicznej w Rolnictwie lub Rybołówstwie, innej niż de mini mis w 2014r.

2015-05-11 1541
Art. czytany: 1176 razyLp Imię i Nazwisko Adres Dziennik Ustaw Data decyzji
1 Edmund Wykrota Podzagnańszcze 52 z 2006r. 11.03.2014r.
2 Mirowski Piotr Podłazie 52 z 2006r. 11.03.2014r.
3 Łakomiec Tomasz Zagórze 52 z 2006r. 08.09.2014r.
4 Krzciuk Roman Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
5 Piwowarczyk Piotr Kielce 52 z 2006r. 11.03.2014r.
6 Dulęba Henryk Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
7 Jasiński Jerzy Podłazie 52 z 2006r. 08.09.2014r.
8 Miernik Wiesław Kielce 52 z 2006r. 11.03.2014r.
9 Miernik Marta Czerwona-Górka 52 z 2006r. 08.09.2014r.
10 Redlica Krzysztof Podzagnańszcze 52 z 2006r. 11.03.2014r.
11 Nowak Andrzej Podłazie 52 z 2006r. 11.03.2014r.
12 Kaczmarczyk Jan Jaśle 52 z 2006r. 08.09.2014r.
13 Litwiński Sławomir Podłazie 52 z 2006r. 08.09.2014r.
14 Mazurek Krystyna Zaskale 52 z 2006r. 11.03.2014r.
15 Kłys Krzysztof Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
16 Syzdół Czesław Podłazie 52 z 2006r. 08.09.2014r.
17 Michta Czesław Michniów 52 z 2006r. 11.03.2014r.
18 Skóra Sebastian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 11.03.2014r.
19 Chaba Jan Klonów 52 z 2006r. 11.03.2014r.
20 Kaniowski Józef Niedźwiedź 52 z 2006r. 11.03.2014r.
21 Kaniowski Sebastian Niedźwiedź 52 z 2006r. 11.03.2014r.
22 Dulęba Krzysztof Święta Katarzyna 52 z 2006r. 11.03.2014r.
23 Kępas Marzena Zbijów Duży 52 z 2006r. 11.03.2014r.
24 Dulęba Andrzej Klonów 52 z 2006r. 11.03.2014r.
25 Obara Maksymilian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 11.03.2014r.
26 Obara Andrzej Suchedniów 52 z 2006r. 11.03.2014r.
27 Dąbek Andrzej Zaskale 52 z 2006r. 11.03.2014r.
28 Kozera Jadwiga Zagórze 52 z 2006r. 08.09.2014r.
29 Mendak Jan Zagórze 52 z 2006r. 11.03.2014r.
30 Ziomek Tomasz Klonów 52 z 2006r. 08.09.2014r.
31 Kwiatkowski Andrzej Kielce 52 z 2006r. 11.03.2014r.
32 Kwiatkowski Paweł Kielce 52 z 2006r. 11.03.2014r.
33 Januchta Sławomir Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
34 Błoński Kazimierz Podzagnańszcze 52 z 2006r. 08.09.2014r.
35 Staniec Jerzy Gózd 52 z 2006r. 11.03.2014r.
36 Wójcik Danuta Zaskale 52 z 2006r. 11.03.2014r.
37 Kątny Jarosław Zagórze 52 z 2006r. 08.09.2014r.
38 Kołomański Karol Wzdół 52 z 2006r. 11.03.2014r.
39 Dulęba Alfreda Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
40 Redlica Wojciech Bodzentyn 52 z 2006r. 08.09.2014r.
41 Dąbek Stanisław Podzagnańszcze 52 z 2006r. 08.09.2014r.
42 Sucheński Franciszek Klonów 52 z 2006r. 08.09.2014r.
43 Furmańczyk Renata Zaskale 52 z 2006r. 08.09.2014r.
44 Chrzęszczyk Grażyna Jęgrzna 52 z 2006r. 11.03.2014r.