KOMUNIKAT PREZESA ARR

2015-08-11 1257
Art. czytany: 807 razy

Biuro Promocji Żywności Warszawa, 2015-08-11
KOMUNIKAT PREZESA ARR
UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała
wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie
rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych
w roku kwotowym 2014/2015.
Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku
Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy
hurtowego.
Adresy oddziałów terenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej:
http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w
art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z
późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
a) z płatnościami podatków,
b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf