A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 marca 2015r.

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 rok

  ZARZĄDZENIE NR 11/2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18 marca 2015r.
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy.

  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm. ). w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku zmian ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 167 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Powołuję Komisję do spraw brakowania celem przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych w składzie:
  1. Ewelina Łutczyk - Przewodnicząca
  2. Mirosław Kopytek - Członek
  3. Renata Jasińska - Członek
  § 2
  Procedurę rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania przeprowadzić do dnia 15 maja 2015 roku.
  § 3
  Po zakończeniu rozliczenia i brakowania komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół. Zawiera on w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy brakowaniu i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie brakowania druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, numerach formularzy. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich druków ścisłego zarachowania ustrukturyzowany według numerów formularzy.


  § 4
  Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia wraz z plikiem Excel przekazuje się do Wydziału Spraw Obywatelskich Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, nie później niż do dnia 29 maja 2015 roku.

  § 5
  Za prawidłowy i terminowy przebieg rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji.

  § 6
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 11/2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18 marca 2015 r.


  PROTOKÓŁ
  z brakowania druków ścisłego zarachowania

  przeprowadzonego w dniu ………………2015r. od godz ……………do godz…………..
  przez Komisję w składzie:
  1. Ewelina Łutczyk
  2. Mirosław Kopytek
  2. Renata Jasińska

  W toku brakowania zniszczono w niszczarce elektrycznej następujące formularze :
  Lp. Nazwa druku Seria od nr do nr Ilość Uwagi


  Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

  1………………………….
  2………………………….
  3………………………….
  (podpisy komisji)

  ZATWIERDZAM:


  …………………………….
  Wójt Gminy Łączna


  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1343
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 362 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna