A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XL/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 stycznia 2018r.
» OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
  • Prawo miejscowe
  • Zarządzenia Wójta Gminy
  • 2015R
  • ZARZĄDZENIE NR 30/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2015 r.

    w sprawie użyczenia budynku znajdującego się w miejscowości Czerwona Górka 1 b, pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

    ZARZĄDZENIE NR 30/2015
    Wójta Gminy Łączna
    z dnia 12 czerwca 2015 r.

    w sprawie użyczenia budynku znajdującego się w miejscowości
    Czerwona Górka 1 b, pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

    Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.),w związku z art.2, 9, 11 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.), art.2 i art.9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz.642) oraz na podstawie Uchwały nr IX/35/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015 r. zarządzam, co następuje:


    § 1
    1.Przekazuję w użyczenie na cele działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, budynek znajdujący się w miejscowości Czerwona Górka 1 b na trzy lata.
    2.Użyczenie obejmuje także prawo do dalszego użyczenia części powierzchni budynku w miejscowości Czerwona Górka nr 1b na cele działalności statutowej Biblioteki.
    § 2
    Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.
    § 3
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


    Data wprowadzenia: 2015-11-19 1456
    Data upublicznienia: 2015-11-19
    Art. czytany: 195 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl
    Urząd Gminy Łączna