A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 32/ 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2015 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  Zarządzenie Nr 32/ 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2015 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2015 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 050,00 6 050,00
  60016 Drogi publiczne gminne 6 050,00 6 050,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 050,00 1 050,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 2 000,00
  75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 25,00 25,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25,00 25,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25,00 25,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 33,04 33,04
  85395 Pozostała działalność 33,04 33,04
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 33,04 33,04
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,04
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,57
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,43
  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30,61
  4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,43
  Razem przeniesienia 8 108,04 8 108,04  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1505
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 315 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna