A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 45 /2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 września 2015 r.

  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016

  Zarządzenie Nr 45 /2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 11 września 2015 r.  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016.


  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2013 r. , poz.594 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , zarządzam, co następuje:


  § 1 Zobowiązuję Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łącznej, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, Kierownika i Dyrektorów jednostek budżetowych, Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Łączna, Zastępcę Skarbnika do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/przychodów i wydatków/ kosztów budżetowych na 2016 rok.

  § 2 Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2016, w szczegółowości:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2016 roku, wynikających z przepisów
  o wynagradzaniu pracownika,
  2. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2015, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
  3. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2016 roku oraz dwóch kolejnych latach budżetowych,
  4. Projekt planu wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu przewidywanych na rok 2016 wydatków w porównaniu z 2015 r.

  § 3 Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. Nr 193 poz.1891 z późn. zm.) w sekretariacie Urzędu Gminy.

  § 4 Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Łączna wynikające z art. 175 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) składane winny być w sekretariacie Urzędu Gminy.

  § 5 Wnioski o dotacje dla publicznych placówek oświatowych wynikające z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

  § 6 Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

  § 7 Materiały planistyczne winny być złożone do dnia 10 października 2015 roku.
  Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Gminy Łączna.

  § 8 W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące kwot subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy Łączna opracowuje projekt budżetu Gminy Łączna na rok 2016 w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku.

  § 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-11-20 0803
  Data upublicznienia: 2015-11-20
  Art. czytany: 266 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna