A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 7 października 2015 r.

  w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do S

  ZARZĄDZENIE NR 53/2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 października 2015 r.

  w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

  § 1.
  1. Wyznaczam i upoważniam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:
  1) Mirosław Skóra, zam. Jęgrzna - OKW Nr 1 w Goździe,
  2) Marek Dulęba, zam. Wzdół Rządowy - OKW Nr 2 w Klonowie,
  3) Krzysztof Ledwójcik zam Kamionki - OKW Nr 3 w Czerwonej Górce,
  4) Jarosław Jasiński, zam. Gózd - OKW Nr 4 w Zaleziance,
  5) Krzysztof Pastuszka, zam. Łączna - OKW Nr 5 w Zagórzu,
  6) Tomasz Janik zam. Zalezianka - OKW Nr 6 w Kamionkach,
  2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ochrony lokali wyborczych utworzonych na terenie Gminy Łączna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru w lokalu wyborczym oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu.
  3. Osoby wymienione w ust. 1 zobowiązuje się do utrzymywania łączności telefonicznej z urzędnikiem wyborczym Gminy Łączna.
  4. Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na zgłoszony telefonicznie, bądź osobiście wniosek urzędnika wyborczego Gminy Łączna, Przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej lub na wniosek Policji.
  § 2.
  Dyrektorów jednostek, w których usytuowane są lokale wyborcze zobowiązuję do zapewnienia osobom wyznaczonym do ochrony tych lokali możliwości korzystania ze środków łączności znajdujących się w tych lokalach.
  § 3.
  Przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łączna zobowiązuję do niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o wystąpieniu nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu, w celu uzyskania zgody na podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.
  § 4.
  Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, Przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łączna, Komendantowi Komisariatu Policji w Suchedniowie oraz dyrektorom jednostek, o których mowa w § 2.

  § 5.
  Wykonanie zarządzenia powierzam urzędnikowi wyborczemu Gminy Łączna.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-11-20 0808
  Data upublicznienia: 2015-11-20
  Art. czytany: 515 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna