A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka - usługa projektowa
» Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2019 roku
» Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2018 roku
» POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
» Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Wójta Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2015r.
 • nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

  Znak: T.260.13.2015 Łączna, 15.12.2015r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”


  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Zakup energii elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Dla części I zamówienia złożono 3 oferty. Dla części II zamówienia 3 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
  tj.6 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Dla części I zamówienia:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. ENEA S.A.
  ul. Górecka 1
  60-201 Poznań
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 178 968,69 zł 92,78
  2. MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
  ul. T.Wendy 7/9
  81-341 Gdynia Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 175 225,55 zł 94,78
  3 PGE Obrót S.A. Oddział
  z siedzibą
  w Skarżysku Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51
  26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 166 063,28 zł 100

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr 3 - PGE Obrót S.A. Oddział
  z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 166 063,28 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.

  Dla części II zamówienia:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. ENEA S.A.
  ul. Górecka 1
  60-201 Poznań
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 162 596,17 zł 97,91
  2. MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
  ul. T.Wendy 7/9
  81-341 Gdynia Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 159 195,46 zł 100
  3 PGE Obrót S.A. Oddział
  z siedzibą
  w Skarżysku Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51
  26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 162 228,52 zł 98,13

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części II zamówienia oferta nr 2 - MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O., ul. T.Wendy 7/9, 81-341 Gdynia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz
  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O., ul. T.Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 159 195,46 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2015-12-16 0858
  Data upublicznienia: 2015-12-16
  Art. czytany: 1074 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna