A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawa paliwa opałowego - ekogroszku, w ilości 240 ton dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej  Łączna: Dostawa paliwa opałowego - ekogroszku, w ilości 240 ton dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  Numer ogłoszenia: 3479 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327442 - 2015r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, Łączna 115, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 46 465, faks 41 25 46 465.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa opałowego - ekogroszku, w ilości 240 ton dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240 ton paliwa opałowego, typu ekogroszek, do siedziby Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna 115 Ekogroszek powinien być dostarczony wraz z załączonym certyfikatem jakości węgla. Opał musi posiadać następujące parametry: Wartość energetyczna opałowa - min. 24 MJ/1 kg Zawartość popiołu - 10 % Zawartość siarki - max 0,6% Zawartość wilgoci - max 9% Dostawa ekogroszku odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawca wszystkie dostawy objęte umową wykona osobiście, bez korzystania z podwykonawców Dostawa ekogroszku następować będzie sukcesywnie w następujących terminach: do 31.01.2016r. - 30 ton, do 29.02.2016 r. - 30 ton, do 31.03.2016 r. - 30 ton, do 30.04.2016 r. - 30 ton, do 30.09.2016 r. - 30 ton, do 31.10.2016 r. - 30 ton do 30.11.2016 r. - 30 ton do 31.12.2016 r. - 30 ton.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  FHU NOWEK Spółka Jawna, ul. Kolberga 2, 25-620 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123123,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 114000,00

  Oferta z najniższą ceną: 114000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153504,00

  Waluta: PLN .


  Data wprowadzenia: 2016-01-13 0903
  Data upublicznienia: 2016-01-13
  Art. czytany: 755 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna