A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaginął/zaginęła
» Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 2 października 2018r.
» Przetarg nieograniczony: Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna - Przebudowa oraz remont budynku byłej szkoły w Klonowie
» SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE ŁACZNA
  • Rada Gminy
  • Projekty uchwał
  • UCHWAŁA NR ….../….../2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …… marca 2016 r.

    w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

    UCHWAŁA NR ….../….../2016
    RADY GMINY ŁĄCZNA
    z dnia …… marca 2016 r.
    w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


    § 1
    W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej nadanym Uchwałą
    Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

    1) w § 1 dodaje się punkt 23 w brzmieniu:
    „Ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.”

    2) w § 4 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
    „przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy państwa
    w wychowaniu dzieci oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie.”

    § 2
    Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.

    § 3
    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
    UZASADNIENIE

    W dniu 01 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie Program „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195), której zadania będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku
    z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązującym Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które uwzględniają realizację wskazanych
    w wymienionej ustawie zadań.


    Data wprowadzenia: 2016-03-01 1450
    Data upublicznienia: 2016-03-01
    Art. czytany: 529 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna