A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 marca 2016r.

  w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łączna

  ZARZĄDZENIE NR 9/2016

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 9 marca 2016r.


  w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
  z 2015r., poz. 1515 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015r. poz. 745 ) oraz art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2135 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  1. Wyznaczam Pana Piotra Romanka na Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy Łączna.
  2. Zakres działania ASI stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 9/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 9 marca 2016r.

  Zakres działania Administratora Systemu Informatycznego (ASI)

  Administrator Systemu Informatycznego, w zakresie zadań wykonywanych dla zapewnienia systemom bezpieczeństwa, zgodnego z celami i metodologią wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji, współpracuje bezpośrednio z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

  Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy:

  1. Formułowanie, w uzgodnieniu z administratorem danych i/lub osobami, do których administrator delegował zarządzanie uprawnieniami oraz ABI, sposobu określania uprawnień w systemach informatycznych.
  2. Realizacja decyzji Administratora Danych Osobowych (/innych) odnośnie nadania osobom uprawnień dostępu do danych i wybranych funkcji narzędzi służących do ich przetwarzania, w środowisku IT Urzędu tj.:
  1) tworzenie kont użytkowników w systemach informatycznych,
  2) przypisywanie, do kont, startowych haseł uwierzytelniających użytkowników tych kont,
  3) przypisywanie do założonych kont polityk odnośnie jakości haseł i częstotliwości ich zmiany,
  4) resetowanie utraconych haseł,
  5) usuwanie kont i uprawnień dla kont osób które zakończyły pracę w Urzędzie,
  6) dostarczanie ABI informacji potrzebnych do oceny prawidłowości funkcjonowania
  sprzętowo-programowych.
  3. Planowanie inwestycji oraz dostaw i usług niezbędnych dla utrzymania i rozwoju środowiska
  IT w Urzędzie Gminy.
  4. Planowanie i wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii bezpieczeństwa systemów
  i danych.
  5. Automatyzacja zadań konserwacyjnych w systemie – w tym wykonywania kopii zapasowych
  oprogramowania i danych.
  6. Monitorowanie stanu środowiska IT, stanu sprzętu IT i wykorzystywanego oprogramowania
  oraz aktywności sieciowej użytkowników.
  7. Monitorowanie legalności oprogramowania wykorzystywanego na stacjach roboczych.
  8. Zapewnienie serwerom i stacjom roboczym niezbędnych licencji programowych.
  9. Systematyczne aktualizowanie oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i ochronnego.
  10. Zapewnienie eksploatowanym systemom opieki serwisowej producenta – zawieranie umów
  regulujących formy tej opieki.
  11. Rozwiązywanie, samodzielnie i we współpracy z pozostałym personelem IT, problemów
  towarzyszących eksploatacji systemów informatycznych.
  12. Przygotowywanie, we współpracy z ABI instrukcji dla użytkowników systemów
  informatycznych zgodnych z celami i metodologią wdrożonej polityki bezpieczeństwa
  informacji.
  13. Prowadzenie szkoleń na temat bezpiecznych zachowań użytkowników w środowisku
  systemów IT.


  Data wprowadzenia: 2016-03-18 0859
  Data upublicznienia: 2016-03-18
  Art. czytany: 1165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna