A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie na długości 1,43884 km”

  W związku z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), informuję
  że w dniu 22.04.2016 r., wpłynęły pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie na długości 1,43884 km”, następującej treści:

  Pytanie 1
  W przypadku zrealizowania całości zamówienia przed wyznaczonym terminem płatności przez Zamawiającego, zgodnie z art 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o vat, faktura musi być wystawiona najpóźniej 30 dni od daty wykonania, czyli przedłożenia do odbioru usługi przez wykonawcę. Czy w związku z tym Wykonawca będzie mógł zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawić fakturę Vat w ciągu 30 dni od odbioru wykonanego zamówienia?
  Odpowiedź:
  Tak, pod warunkiem zachowania zapisów z § 2 pkt.6 wzoru Umowy, „zapłata za wykonane zadanie może nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 2018r.”

  Pytanie 2
  Czy Zamawiający za okres oczekiwania na zapłatę faktury powyżej 30 dni za wykonane roboty (w umowie z Zamawiającym termin zapłaty § 2 ust 5 określony jako 30 dni) zapłaci odsetki ustawowe w wysokości ustalonej przez Min. Finansów ogłoszone w Dzienniku Ustaw?
  Rozpatrując § 2 ust, 6 zawierający odroczenie płatności za zrealizowane zamówienie przed terminem zakończenia tj. 31.03.2018 r płatność za wykonanie nastąpi nie wcześniej niż w kwietniu 2018 r., Zamawiający musi przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z póżn. zm.).
  Odpowiedź:
  Nie.
  Pytanie 3
  Faktura VAT za wykonane roboty budowlane wystawiona po zakończeniu robót, rozliczeniu końcowym i odbiorze zakresu umownego płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych i zatwierdzenia ich przez Zamawiającego przy potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Czy Zamawiający uwzględni w zapisach umownych przysługujące prawo naliczenia odsetek w przypadku nie zapłacenia faktury VAT zgodnie z § 2 ust 5 w terminie 30 dni.

  Odpowiedź:
  Tak, jeśli termin zapłaty będzie przypadał na kwiecień 2018r.

  Pytanie 4
  Czy po zakończeniu robót i zrealizowaniu całości zamówienia przez Wykonawcę oraz rozliczeniu końcowym, Zamawiający nie będzie zwlekał z odbiorem zakresu umownego i przekaże podpisany protokół odbioru końcowego bez zbędnej zwłoki.
  Odpowiedź:
  Nie.
  Pytanie 5
  Czy Zamawiający uzależnia podpisanie umowy od pozyskania środków na sfinansowanie zamówienia? Jeżeli tak, proszę o wskazanie terminu przewidzianego na podpisanie umowy.
  Odpowiedź:
  Tak. W ciągu 30 dni związania ofertą.


  Data wprowadzenia: 2016-04-25 1544
  Data upublicznienia: 2016-04-25
  Art. czytany: 586 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna