A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m”

  Znak: T.260.3.2016.KP Łączna, 10.05.2016r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m”


  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
  tj.2 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia – 95pkt. i gwarancja – 5pkt. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia / Punktacja Gwarancja/ Punktacja Razem
  1. BUDROMOST-STARACHOWICE, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 458924,02zł

  95,00 60 m-cy

  5,00 100
  2. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko Kamienna
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 568607,01zł

  76,68 48 m-cy

  2,50 79,18

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 BUDROMOST-STARACHOWICE, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  BUDROMOST-STARACHOWICE, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 458924,02zł oraz gwarancję 60 miesięcy, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2016-05-10 1130
  Data upublicznienia: 2016-05-10
  Art. czytany: 604 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna