A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • Zarządzenie Nr 15 / 2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2016 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.

  Zarządzenie Nr 15 / 2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 11 kwietnia 2016 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XV/75/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 15/2016
  z dnia 11.04.2016 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 000,00 24 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 24 000,00 24 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4810 Rezerwy 6 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 31 527,00 31 527,00
  85202 Domy Pomocy Społecznej 6 002,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 002,00
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst 6 002,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6 327,00 325,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 327,00 325,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 327,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 325,00
  85295 Pozostała działalność 25 200,00 25 200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 200,00 25 200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000,00 3 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4260 Zakup energii 3 000,00
  90095 Pozostała działalność 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000,00 3 000,00
  92195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA 10 000,00 10 000,00
  92695 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  Ogółem zmiana wydatków 77 527,00 77 527,00  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1405
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 266 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna