A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 kwietnia 2018r.
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.
» I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok
» Zarządzenie Nr 24/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 • Rewitalizacja
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 maja 2016r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

  ZARZĄDZENIE NR 19/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 maja 2016r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), zarządzam, co następuje:


  § 1
  Powołuję Zespół ds. rewitalizacji, zwany dalej ,,Zespołem ds. rewitalizacji’’ w następującym składzie:

  1) Anna Kopeć – Przewodnicząca Zespołu ds. rewitalizacji
  2) Marcin Moćko - Sekretarz Zespołu ds. rewitalizacji
  3) Krzysztof Pastuszka – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
  4) Joanna Mazurek – Członek Zespołu ds. rewitalizacji
  § 2
  Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:
  1. Aktywny udział w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” zwanego dalej: „Programem Rewitalizacji”.
  2. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektu „Programu Rewitalizacji”.
  3. Przedkładanie Radzie Gminy Łączna propozycji zmian w treści „Programu Rewitalizacji”.
  4. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez interesariuszy projektów rewitalizacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego.
  5. Monitoring wdrażania „Programu Rewitalizacji”.
  6. Promocja „Programu Rewitalizacji”.
  7. Ewaluacja „Programu Rewitalizacji”.

  §3.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. rewitalizacji.

  §4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1416
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 935 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2016-05-31
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna