A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Wójt Gminy Łączna ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Protokół Nr XLI/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2018r.
» Przetarg nieograniczony: Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna
» UCHWAŁA NR XLI/203/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Stowarzyszenia „Braterskie Serca” na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

  Uchwała Nr XXIV/122/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 października 2016 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Stowarzyszenia „Braterskie Serca” na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

  Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. D.U. z 2016r. poz.198) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885) zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. Dz.U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. Dz.U. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, oraz z 2016 r. Dz.U. poz. 195) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu w formie dotacji z budżetu Gminy Łączna w wysokości 9 707 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych) z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie, z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Braterskie Serca”.

  § 2
  Środki na realizację zadania, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016.

  § 3
  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia zostaną określone odrębną umową zawartą pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Kieleckim.

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r.
  W dniu 12 września 2016 roku Stowarzyszenie 'Braterskie Serca' zwróciło się do Gminy Łączna z prośbą o pomoc w zakupie autobusu na 22 miejsca do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie. Dotacja otrzymana od PFRON nie pokrywa całości kwoty niezbędnej na zakup. Z uwagi na fakt, że wśród 35 podopiecznych ośrodka znajduje się 7 mieszkańców z Gminy Łączna oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Stowarzyszenia i władz powiatu kieleckiego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

  Data wprowadzenia: 2016-11-16 1336
  Data upublicznienia: 2016-11-16
  Art. czytany: 398 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna