A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie

  UCHWAŁA Nr XXVIII/142/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 stycznia 2017r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dalsze użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Podłazie gmina Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Wyraża się zgodę na oddanie w dalsze użyczenie przez Radę Solecką w Podłaziu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej działki nr 136 o pow. 0,15 ha położonej w miejscowości Podłazie na 8 lat. Przedmiotowa działka Uchwałą Rady Gminy Łączna nr XXIV/117/2016 z dnia 27 października 2016 r. została przekazana w użyczenie na rzecz Sołectwa wsi Podłazie.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  UZASADNIENIE
  Do uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r.

  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

  Z wnioskiem o oddanie w dalsze użyczenie przedmiotowej działki na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej wystąpili zgodnie Rada Sołecka wsi Podłazie i Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej.

  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
  Data wprowadzenia: 2017-01-30 1523
  Data upublicznienia: 2017-01-30
  Art. czytany: 369 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna