A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXX/148/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2017r. w sprawie opinii projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  UCHWAŁA NR XXX/148/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2017r.

  w sprawie opinii projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  W związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 422 z późn. zm) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1.
  Opiniuje się negatywnie projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady Gminy Monika Pająk


  Uzasadnienie
  Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 422 z późn. zm.) stanowi, że projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego przed ustanowieniem wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin.
  Pismem znak: OP-620-6/10-16 z dnia 29.12.2016r. Świętokrzyski Park Narodowy zwrócił się do Rady Gminy Łączna z wnioskiem
  o zaopiniowanie projektu planu ochrony. Rada Gminy Łączna po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz po przeanalizowaniu projektu planu ochrony ŚPN negatywnie opiniuje przedłożony projekt dokumentu.
  Negatywna ocena ogólna wynika z niżej wymienionych powodów podnoszonych przez gminę:
  a) nie uwzględniono części wniosków i uwag wniesionych przez Wójta Gminy Łączna,
  b) nie uwzględniono usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dotyczących ograniczenia i uporządkowania zabudowy wokół Parku, w tzw. strefie ekotonowej ,
  c) nie doprecyzowano postulatu o pozostawienie martwych
  i obumierających drzew w lasach otuliny Parku
  d) nie doprecyzowano zapisów o prowadzeniu gospodarki rolnej o charakterze ekstensywnym (bez intensywnego nawożenia
  i stosowania chemicznych środków ochrony roślin).
  Plan ochrony ŚPN został przygotowany w sprzeczności
  z potrzebami gminy i jej mieszkańców. Gmina Łączna w głównym stopniu zajmuje się rolnictwem, natomiast restrykcyjne zapisy
  w planie ochrony ŚPN w znacznym stopniu uniemożliwiają gminie rozwój w tym kierunku.
  W związku z powyższym negatywnie opiniuje się projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


  Data wprowadzenia: 2017-04-05 0927
  Data upublicznienia: 2017-04-05
  Art. czytany: 284 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna