A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Radni Rady Gminy Łączna kadencja 2018 - 2023
» Komisja Społeczna
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2017R
 • ZARZĄDZENIE NR 23 /2017 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28.04.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

  ZARZĄDZENIE NR 23 /2017
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28.04.2017


  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres do 3 lat

  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 poz. 2147) oraz §1 załącznika Nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Łączna przyjętego Zarządzeniem Nr 53/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r. ze zmianami) zarządzam co następuje:

  §1

  1. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie Pani Marcie Pękowskiej gruntu o pow. 50m², stanowiącego część działki 213/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka gm. Łączna z przeznaczeniem pod działalność handlową i rekreację w okresach od maja do października każdego roku.

  2. Okres wydzierżawienia nieruchomości do lat 3.

  §2

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Technicznego.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  §4

  Teren o powierzchni 50m² będący przedmiotem dzierżawy obejmuje załącznik nr 1 do Zarządzenia i oznaczony jest kolorem czerwonym.  Uzasadnienie

  do zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat, części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.

  W dniu 04.04.2017 r. do Urzędu Gminy Łączna wpłynął wniosek Pani Marty Pękowskiej, w którym zwraca się ona z prośbą o wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni 50m² położonej w miejscowości Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 213/1 z przeznaczeniem pod działalność handlową i rekreację na okres letni: od maja do października.
  Część niniejszej nieruchomości jest już dzierżawiona przez Panią Martę Pękowską ( tj. część działki Nr 213/1 o powierzchni 200m² z przeznaczeniem pod działalność handlową) i ta część dzierżawionej nieruchomości jest przedmiotem odrębnej uchwały.
  Pani Marta Pękowska we wniosku z dnia 04.04.2017 roku prosi o zgodę na wydzierżawienie dodatkowej części działki 213/1 o powierzchni 50m² w okresach letnich od maja do października każdego roku, argumentując swoją prośbę chęcią rozłożenia namiotu i oddzielenia go ozdobnym płotkiem od pozostałej części działki, gdzie mieszkańcy mogliby spokojnie wypoczywać.
  Zwrócić należy uwagę na okoliczność, iż dzierżawa nieruchomości objętej zarządzeniem ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Mianowicie, głównym powodem jej podjęcia jest fakt, iż zawarcie umowy dzierżawy niesie za sobą korzyści w postaci znacznych wpływów do budżetu gminy. Czynsz dzierżawny stanowi przychód gminy, który może być wykorzystywany na finansowanie jej zadań i potrzeb. Z uwagi na dochody Gminy uzyskiwane za dzierżawę gruntu zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej w/w nieruchomości.


  Data wprowadzenia: 2017-04-28 1035
  Data upublicznienia: 2017-04-28
  Art. czytany: 448 razy

  » Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23 - rozmiar: 509888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna