A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2017R
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Wójta Gminy Łączna z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie : majątku przekształconego Zespołu Szkół w Łącznej.

  ZARZĄDZENIE NR 37/2017

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 9 sierpnia 2017r

  w sprawie : majątku przekształconego Zespołu Szkół w Łącznej.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z § 2 Uchwały Nr XXX/147/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zarządzam, co następuje:

  § 1.
  W związku z włączeniem Gimnazjum do Szkoły Podstawowej Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej w porozumieniu z Sekretarzem Gminy Łączna przedłoży:

  1. Sprawozdania budżetowe Zespołu Rb-27S, Rb-28S sporządzone na dzień 31 sierpnia 2017 r.
  2. Sprawozdania podpisuje główny księgowy i dyrektor Zespołu w terminie do dnia 10 września 2017 r. do Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Łączna.
  § 2.
  W zakresie przekazywania środków finansowych i uzyskania nowych regonów:
  1. Włączane i przekształcane jednostki w terminie do 25 sierpnia 2017r. przekażą do Wydziału Finansowego tut. Urzędu zapotrzebowania na środki finansowe na wydatki budżetowe do końca działalności, tj. 31 sierpnia 2017r.
  W tym dniu stan środków na rachunkach bankowych ma być wyzerowany. ze szczegółową specyfikacją i uzasadnieniem ich celowości. Do tego dnia wyegzekwują należności i przekażą dochody budżetowe (łącznie z niewydatkowanymi środkami zgromadzonymi na WRB).
  2. Zapotrzebowania na wydatki budżetowe będą weryfikowane przez Wydział
  Finansowy.
  3. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych ZFŚS, programów pomocowych
  i innych zostaną przekazane do Wydziału Finansowego Urzędu do 31 sierpnia 2017r. (przelewami z treścią opisującą ich przeznaczenie) a następnie zwrócone przez ten Wydział do nowo utworzonych jednostek na wskazany odrębnie rachunek w dniu 1 września 2017r.
  4. Włączane i przekształcane jednostki poinformują Wydział Finansowy Urzędu w formie pisemnej do 31 sierpnia 2017r. o likwidacji dotychczas używanych numerach rachunków bankowych i regonów, a jednostki przekształcone o nowym numerze regon (dane niezbędne przy Rb-Z).
  § 3.
  Zobowiązania wynikające ze stosunków pracy w jednostkach włączanych i przekształcanych zostaną uregulowane do dnia 31 sierpnia 2017 r. za wyjątkiem zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, którzy z dniem 1 września 2017 r. stają się pracownikami jednostek przejmujących i powstałych w wyniku przekształcenia.
  § 4.
  Majątek Zespołu Szkół w Łącznej, w skład którego wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa staje się majątkiem przekształconej ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
  § 5.
  Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  § 6.
  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowie Zespołu Szkół w Łącznej.

  § 7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2017-09-12 1342
  Data upublicznienia: 2017-09-12
  Art. czytany: 199 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna