A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Przetargi
 • 2017r.
 • Pytania i odpowiedzi nr 1: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000 PLN dla Gminy Łączna

  Pytanie Banku
  1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu pkt. 15 w rozdziale XVI SIWZ w następujący sposób:
  § ...1 Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  2. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi…..% w stosunku rocznym; marża Banku wynosi…...p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …..% w skali roku.
  3. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane co kwartał w terminach określonych w harmonogramie spłat.
  4. Informacje o wysokości aktualnie obowiązującej stawki WIBOR 3 M dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku……..
  5. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym Bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
  6. Zleceniodawca oświadcza, że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała , a informacje o wysokości stawek WIBOR 3M dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania go o zmianie oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3 M. Jednocześnie Zleceniodawca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania.
  7. Zmiana stopy oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR 3 M nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

  Odpowiedź zamawiającego:
  Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zapisów umowy kredytowej o treści zaproponowanej powyżej.  Data wprowadzenia: 2017-10-18 0955
  Data upublicznienia: 2017-10-18
  Art. czytany: 412 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna