A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XXXV/2017 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 17 października 2017r.

  Protokół Nr XXXV/2017
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 17 października 2017r.


  Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 16,00 - 16,15

  Ad 1.
  Dnia 17 października 2017r. odbyło się kolejne XXXV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446 z późn. zm.)
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna p. Monika Pająk .
  Przewodnicząca Rady na wstępie powitała przede wszystkim przybyłych radnych a także obecnego na sali obrad Wójta Gminy Łączna p. Romualda Kowalińskiego oraz sołtysa sołectwa Klonów p. Bogdana Biela.
  Na liście obecności podpisy złożyło 10 radnych, czyli 67 % ustawowego składu Rady Gminy.
  Nieobecni radni: Kałuziński Paweł – uprawiedliwiony, Żaczek Jolanta – usprawiedliwiona, Borowiec Czesław- nieusprawiedliwiony, Czerwiński Tomasz – nieusprawiedliwiony, Osman Artur- nieusprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad 2.
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radną Malwinę Odrzywolską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad 3.
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady – odczytała wniosek Wójta Gminy o zwołanie posiedzenia Rady Gminy wraz z zaproponowanym porządkiem obrad.
  Pilna konieczność zwołania sesji podyktowana była potrzebą podjęcia uchwały partnerskiej, w celu ubiegania się o dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  Przewodnicząca Rady następnie zapytała czy są jakieś uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.  4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz wspólną realizację z Gminami: Bliżyn i Skarżysko Kościelne projektu pn. 'Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne'. Partnerstwo gmin Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne
  5. Zakończenie obrad.

  Ad. 4
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński omówił i wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz wspólną realizację z Gminami: Bliżyn i Skarżysko Kościelne projektu pn. 'Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne'. Partnerstwo gmin Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne.
  Jednym z elementów wniosku, który będziemy składać do Urzędu Marszałkowskiego jest przyjęcie tej uchwały, aby wniosek był kompletny. Termin składania wniosku upływa 20 października br. dlatego wystąpiła pilna potrzeba zwołania sesji Rady Gminy.
  W tym wniosku jedna gmina musi pełnić rolę wiodącą. Taką rolę pełni właśnie nasza gmina ponieważ mamy najwięcej złożonych wniosków, bo 80 szt. W naszej gminie jest przewidzianych do zamontowania baterii fotowoltaicznych -57 szt., baterii solarnych -33 szt. Moc ogólna zainstalowana to 397 KW. Razem wszystkie trzy gminy moc zainstalowana przekracza 0,79 MW czyli niewiele ponad minimalną granicę.
  Umowa partnerska jest w Urzędzie Gminy do wglądu.
  Nadal jeszcze można się decydować na zainstalowanie urządzeń fotowoltaicznych i solarnych.
  Gmina Bodzentyn nie składa wniosku do działania 3.1 ponieważ u nich firma sama załatwia dofinansowanie i montuje urządzenia. Jednak z informacji jakie uzyskałem dowiedziałem się, że nie do końca firma ta jest uczciwa, bo montuje urządzenia przestarzałe technologicznie.
  Wójt Gminy zakończył podziękował i poprosił o pytania.
  Radny Litwiński - zrozumiałem, że u nas jest 80 wniosków oraz 10 wniosków na baterie fotowoltaiczne i solarne.
  Wójt Gminy - tak. Są pewne ograniczenia np. instalacja na dachu jest obłożona 8% podatkiem VAT a instalacja na ziemi 23 % VAT.
  Radny Chaba - czy zmieniła się coś wysokość dofinansowania.
  Wójt Gminy - na razie nie. Suma przeznaczona na to działanie w tej osi nie zmieniła się.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady – przed głosowaniem uchwały prosiła o drobne kosmetyczne poprawki w uchwale. Jedna poprawka dotyczyła podstawy prawnej, gdzie przy ustawie o samorządzie gminnym w dzienniku urzędowym należy dopisać słowa „z poźn.zm.”
  Druga poprawka to w uzasadnieniu do uchwały proszę wykreśli słowo „projektu” aby było uzasadnienie do uchwały a nie do projektu uchwały.
  Radni nanieśli sobie poprawki w projektach uchwał.
  Przewodnicząca Rady następnie poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXXV/172/2017
  Rady Gminy Łączna z dnia 17 października 2017r.
  Został podjęta większością głosów
  (za- 9 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / 10 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 5

  Zakończenie obrad.
  Przewodnicząca Rady – porządek obrad został wyczerpany wobec czego podziękowała wszystkim za udział i zamknęła XXXV posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad Przewodnicząca Rady Gminy

  Halina Dziarmaga Malwina Odrzywolska Monika Pająk  Data wprowadzenia: 2017-10-24 1404
  Data upublicznienia: 2017-10-24
  Art. czytany: 386 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna