A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXVI/173/2017 RADY GMINY ŁACZNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Łącznej

  UCHWAŁA NR XXXVI/173/2017
  RADY GMINY ŁACZNA

  z dnia 30 października 2017 r.

  w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Łącznej


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1.

  Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół w Łącznej z siedzibą w Kamionkach 63 przekształcił się w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej z siedzibą w Kamionkach 63 gmina Łączna.

  § 2.

  Obwód Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej obejmuje miejscowości: Czerwona Górka, Jęgrzna od nr 78 do nr 93, Kamionki, Łączna, Osełków, Ostrów, Podłazie, Podzagnańszcze, Stawik, Zagórze, Zaskale.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXVI/173/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017r.


  Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
  Uchwała ma charakter deklaratoryjny i stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów – Prawo oświatowe.

  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.  Data wprowadzenia: 2017-11-09 1258
  Data upublicznienia: 2017-11-09
  Art. czytany: 197 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna