A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2017 roku

  UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2017

  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2017 roku


  w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 127 ust. 2, art. 129 ust.1 pkt. 2 i ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  §1.
  Z dniem 31 sierpnia 2017 roku stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

  §2.
  1. Mienie ruchome znajdujące się w dotychczasowym Gimnazjum, z chwilą zakończenia jego działalności zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łączna.
  2. Wskazuje się Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy.

  §3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  §4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr XXXVI/175/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2017 r.

  Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego

  Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie zapisów art. 129 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) - który stwierdza, iż za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Zgodnie z uchwałą nr XXX/147/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. włączenie Gimnazjum w Łącznej do Szkoły Podstawowej w Łącznej nastąpi z dniem 1 września 2017 r.
  Organ prowadzący jest zobowiązany w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdzić w drodze uchwały zakończenie działalności gimnazjum.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione,  Data wprowadzenia: 2017-11-09 1301
  Data upublicznienia: 2017-11-09
  Art. czytany: 272 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna