A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały

  UCHWAŁA Nr XXXVI/178/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2017 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  §1
  W Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w części załącznika graficznego wprowadza się zmianę dotyczącą powiększenia granic opracowania planu, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną całość.

  §2
  Pozostałe postanowienia zawarte w Uchwale Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. – nie ulegają zmianie.
  §3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE


  Zmiana Uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z przeprowadzonych rozmów i ustaleń z właścicielami nieruchomości objętych planem oraz podjętych decyzji na etapie opracowania koncepcji miejscowego planu, w szczególności przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, w kontekście kierunków rozwoju lokalnego układu komunikacji. Wprowadza się powiększenie granic opracowania planu o południowy teren drogi gminnej działki nr ewid. 53, mającej umożliwić obsługę terenów inwestycyjnych na nieruchomościach bezpośrednio przylegających do tej drogi. Ponadto, precyzuje się obszar opracowania planu poprzez poszerzenie w północnej jego części przebiegu granicy wzdłuż drogi gminnej działki nr ewid. 7 i nr ewid. 15, który wynika z istniejącego układu granic ewidencyjnych nieruchomości.

  Data wprowadzenia: 2017-11-09 1304
  Data upublicznienia: 2017-11-09
  Art. czytany: 393 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna