A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
» projekt UCHWAŁA NR ………………. RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
» Projekt UCHWAŁA NR …………….. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………………. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
» projekt UCHWAŁA ……………………… Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
» Uchwała Nr.......... Rady Gminy Łączna z dnia ........2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2018
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości

  Łączna, dnia 14 listopada 2018r.

  Znak. T.6840.1.2018.MT

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1490 ),

  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości:

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 212/4 o powierzchni 0,6300 ha, położona w obrębie geodezyjnym Zalezianka, stanowi własność gminy Łączna na podstawie AN 313/2001. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KI1R/00019867/3.
  Opis nieruchomości - kształt prostokąta o szerokości ok. 56 m i długości ok.112 m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze
  nie urządzonej. Warunki zabudowy i położenie działki dobre, dojazd średni. Teren w części zach. nierówny i zakrzaczony, w pozostałej części płn. teren równy pokryty łąką. Sąsiedztwo od strony płd. zabudowa rolno-usługowa, a od strony wsch. zabudowa zagrodowa. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr V8/III/2004 Rady Gminy
  w Łącznej z dnia 06 kwietnia 2004r. znajduje się na terenach : część płd.-wsch. działki na szerokości ok. 20 m to tereny oznaczone symbolem 11.MR - tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem znacznego udziału mieszkalnictwa jednorodzinnego i budownictwa letniskowego – grunt pod zabudowę stanowi obszar około 2.520 m². Pozostałą część nieruchomości stanowią tereny oznaczone symbolem 11.RP-2 – tereny przeznaczone pod uprawy polowe z ograniczeniem zabudowy - o obszarze około 3.780 m². Nieruchomość jest dzierżawiona.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 000 zł brutto, w tym podatek VAT.
  Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 9:00.

  Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój 2.
  Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie w a d i u m w wysokości 4 950 zł brutto dla zbywanej działki 212/4.

  Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2018r. (piątek) do godziny 1500 na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001.
  Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:
  „ I Przetarg nieograniczony – Zalezianka działka nr 212/4” w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. (piątek), do godz. 15°° w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna - pokój 1.

  Oferta winna zawierać:
  1. Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty.
  5. Dowód wpłacenia wadium.

  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia
  w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu podpisania umowy kupna -sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Cena osiągnięta w przetargu, zostanie pomniejszona o wadium i powinna zostać zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy w Łącznej w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

  Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki
  w przedmiocie sprzedaży nieruchomości oraz informacje dotyczące dodatkowych warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna pokój Nr 7 w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, poniedziałek od 8:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 15:00 tel. 041 25 48 973.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2018-11-14 1332
  Data upublicznienia: 2018-11-14
  Art. czytany: 253 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna