A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory sołeckie 2019
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna

  ZARZĄDZENIE NR 1/2019

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 15 stycznia 2019 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 33 i art. 34 Statutów Sołectw, zarządzam co następuje:  § 1.

  1. Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Łączna, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
  2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rad sołeckich wymagana jest obecność co najmniej 1/5 wyborców ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin).
  3. Pierwszy termin wszystkich zebrań wiejskich określa załącznik do nin. Zarządzenia.
  4. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
  § 2.

  Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.
  § 3.

  Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za całą kadencję,
  4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  5. Wybór sołtysa,
  6. Wybór rady sołeckiej,
  7. Wolne wnioski i zapytania
  § 4.

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

  § 5.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 6.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 1/2019
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 stycznia 2019 r.
  HARMONOGRAM
  sprawozdawczo - wyborczych Zebrań Wiejskich w 2019 roku
  w gminie Łączna.


  Sołectwo
  Miejsce zebrania wiejskiego Data zebrania Godzina

  Czerwona Górka Gminna Biblioteka Publiczna Czerwona Górka 1b. 2 luty (sobota) 2019r. 18:00

  Gózd Szkoła Podstawowa w Goździe 10 luty (niedziela) 2019r. 16:00

  Jęgrzna Szkoła Podstawowa w Goździe 11 luty (poniedziałek) 2019r. 16:30

  Kamionki Sala konferencyjna w OSP 8 luty (piątek) 2019r. 17:00

  Klonów Budynek po szkole podstawowej w Klonowie 3 lutego (niedziela) 2019r. 16:00

  Łączna Świetlica wiejska w Łącznej 4 luty (poniedziałek) 2019r. 17:00

  Osełków Świetlica wiejska w Łącznej 13 luty (środa) 2019r. 16:00

  Podłazie Gminna Biblioteka Publiczna Czerwona Górka 1b. 12 luty (wtorek) 2019r. 17:00

  Podzagnańszcze Sala konferencyjna w OSP 5 luty (wtorek) 2019r. 16:00

  Występa Szkoła Podstawowa w Zaleziance 16 luty (sobota) 2019r. 16:00

  Zagórze Budynek po szkole filialnej w Zagórzu 7 luty (czwartek) 2019r. 16:00

  Zalezianka Szkoła Podstawowa w Zaleziance 17 luty (niedziela) 2019r. 16:00

  Zaskale Budynek po szkole filialnej w Zagórzu 6 luty (środa) 2019r. 16:00  Data wprowadzenia: 2019-01-23 1150
  Data upublicznienia: 2019-01-23
  Art. czytany: 304 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna