A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
  • Przetargi
  • 2005r.
  • Przetarg na budowę wodociągu w Goździe

    Przetrarg

    Łączna 2005 - 04-21


    Znak : I - 22262 - 1 - 05
    O G Ł O S Z E N I E
    Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 890 m sieci wodociągowej w miejscowości Gózd ( pożądany termin wykonania - 31.07.2005 r. ).

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 18 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00

    Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 16.05.2005 r do godz. 10.00
    Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 16.05 .2005 r o godz.10.30
    Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
    a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 85 %
    b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
    i przekroju fi 40 mm - 5%
    c) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
    i przekroju fi 50 mm - 5%
    d) okres rękojmi - - 5%
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
    Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
    Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 16.05.2005 r.

    Data wprowadzenia: 2005-04-22 0801
    Data upublicznienia: 2005-04-22
    Art. czytany: 2845 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna