A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie Nr 32

  Zarządzenie Nr 32 / 2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2005r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  Na podst. art. 9g ust. 2 i ust. 5, w związku z art.91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późń. zm.), art. 99 ust.l ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, póz. 984 z późn. zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) zarządza się , co następuje :

  §1
  Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycielki Gimnazjum w Zaleziance Pani Alicji
  Grabka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie :
  a/ Jacenty Kita - Przewodniczący
  b/Jolanta Garbala — Członek
  c/Małgorzata Połeć – Członek
  d/ Hanna Miernik - Członek
  e/Bożena Wojewoda — Członek

  §2
  Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycielki Gimnazjum w Zaleziance Pani Ilony Michta ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie :
  a/ Jacenty Kita - Przewodniczący b/Jolanta Garbala — Członek c/Małgorzata Połeć - Członek d/Hanna Miernik — Członek e/Bożena Wojewoda — Członek

  §3
  Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół w Goździe Pani Beaty Kwiecińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie :
  a/ Jacenty Kita - Przewodniczący
  b/ Jolanta Garbala — Członek
  c/ Stanisław Rogóż - Członek
  d/ Hanna Miernik — Członek
  e/ Bożena Wojewoda – Członek

  §4
  Za udział w pracach Komisji jej członkom określonym w § 1-3 lit. d,e przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

  §5
  Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio Dyrektorowi Gimnazjum w Zaleziance oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Goździe.

  §6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1153
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 1756 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna