A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 września 2005r.

  Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 30września 2005r.

  W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005r.
  Na podstawie art.30 ust. l pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały ?7/111/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. zarządzam co następuje:

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/1II/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
  a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.066 zł. w dziale:
  Dział
  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota zł.

  750


  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  2.000

  75023

  Urzędy gmin
  2.000

  4410
  Wvjazdv służbowe krajowe
  2.000

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
  253

  75108

  Wybory do Sejmu i Senatu
  253

  4410
  Wvjazdv służbowe krajowe
  253

  758


  ROŻNE ROZLICZENIA
  1.700

  75818

  Rezerwy ogólne i celowe
  1.700

  4810
  Rezerwy
  1.700

  801


  OŚWIATA l WYCHOWANIE
  5.053

  80101

  Szkoły podstawowe
  3.000

  4270
  Zakup usług remontowych
  3.000

  80103

  Klasy „O' przy szkołach podstawowych
  1.000

  4270
  Zakup usług remontowych
  1.000

  80110

  Gimnazjum
  1.053

  4350
  Opłaty za usługi intemctowe
  1.053

  921


  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  60

  92195

  Pozostała działalność
  60

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  60
  Ogółem zmniejszenia wydatków
  9.066

  b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.066 zł w dziale
  600


  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  1.700

  60016

  Drogi gminne
  1.700

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  1.400

  4300
  Zakup usług pozostałych
  300

  750


  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  2.000

  75023

  Urzędy Gmin
  2.000

  4270
  Zakup usług remontowych
  500

  4300
  Zakup usług pozostałych
  1.500

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  253

  75108

  Wybory do Sejmu i Senatu
  253

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  253

  801


  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  5.053

  80101

  Szkoły podstawowe
  3.000

  4260
  Zakup energii
  1.500

  4280
  Zakup usług zdrowotnych
  500

  4300
  Zakup usług pozostałych
  1.000

  80103

  Klasy „O' przy szkołach podstawowych
  1.000

  4300
  Zakup usług pozostałych
  1.000


  80110

  Gimnazjum
  1.053


  4300
  Zakup usług pozostałych
  600

  4430
  Pozostałe opłaty i składki
  453

  921


  KULTURA [ OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  60

  92195

  Pozostała działalność
  60

  4260
  Zakup energii
  60
  Ogółem zwiększenia wydatków
  9.066


  §2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1239
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 1454 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna