A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 06 październikaa 2005r.

  Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 06 październikaa

  W sprawie : zmian budżetu gminy na 2005r.
  Na podstawie art.30 ust. l pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały ?7/111/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. zarządzam co następuje:
  § l
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok. §2
  1. W § l zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.560 zł. z tego: dotacje na zadania z zakresu administracji
  rządowej. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.711.380 zł.
  2. W załączniku Nr l Plan dochodów budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.560 zł. w dziale:
  Dział
  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota planu zł

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  7.560

  75107

  Wybory Prezydenta RP
  7.560

  2010
  Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
  7.560
  Ogółem zwiększenia dochodów
  7.560

  §3
  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.560 zł. z tego : zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
  7.560 zł, a w tym zmniejsza się na wynagrodzenia i pochodne o 3.500 zł. i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące
  o 11.060 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 9.805.880 zł.
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
  a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.560 zł. w dziale:

  Rozdz.
  §
  NAZWA
  Kwota planu zł

  751


  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  7.560

  75107

  Wybory na Prezydenta RP
  7.560

  3030
  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  7.560

  b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.500 zł. w dziale
  754


  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  2.000

  75412

  Ochotnicze straże pożarne
  2.000

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  1.000

  4270
  Zakup usług remontowych
  1.000

  851


  OCHRONA ZDROWIA
  3.500

  85154

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  3.500

  4170
  Wynagrodzenia bezosobowe
  3.500
  Ogółem zmniejszenia wydatków
  5.500

  c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.500 zł w dziale
  754


  BEZPIECZEŃSTWO l OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  2.000

  75412

  Ochotnicze straże pożarne
  2.000

  4260
  Zakup energii
  2.000

  851


  OCHRONA ZDROWIA
  3.500

  85154

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  3.500

  4210
  Zakup materiałów i wyposażenia
  2.500

  4410
  Wyjazdy służbowe krajowe
  500

  4430
  Pozostałe opłaty i składki
  500

  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1241
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 1497 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna