A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2005R
 • Zarządzenie Nr 52 / 2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 listopada 2005r.

  Zarządzenie Nr 52 / 2005 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 listopada 2005r.

  w sprawie opracowania „PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY ŁĄCZNA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY”


  Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz.U z 2004r. Nr 241, poz. 2416) oraz art. 15 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej
  w województwie (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn. zmianami) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152 poz. 1599) a także w związku
  z Zarządzeniem Nr 97/05 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie planowania operacyjnego w organach samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządzam co następuje:

  § 1
  W celu opracowania „PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY ŁĄCZNA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY” powołuję zespół wykonawców
  w składzie :
  1. Marzena Piasta – Wójt Gminy - przewodniczący Zespołu
  2. Małgorzata Obarska – Sekretarz Gminy - z-ca przewodniczącego Zespołu
  3. Mirosław Kopytek – Kier. Wydz. Edukacji. - członek Zespołu
  5.Iwona Bednarz – p.o.Kierownika Wydz. Tech - członek Zespołu
  6. Edyta Moskal –Kierownik USC - członek Zespołu
  6. Krzysztof Pastuszka–Ref. w Wydz.Technicznym - członek Zespołu
  7. Marek Bogucki – konsultant ds. obronnych - członek Zespołu


  § 2
  Do zadań zespołu należy :
  - opracować „PLAN OPERACYJNY FUNKCJONOWNIA GMINY ŁĄCZNA” na zasadach określonych w wypisie z „Metodyki opracowania planów operacyjnych funkcjonowania dla organów samorządu terytorialnego”
  z uwzględnieniem zmian i nowych założeń zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
  - stosować podstawę merytoryczną przy opracowywaniu „PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY ŁĄCZNA”, którą stanowią ustalenia wynikające z wypisu z „Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Świętokrzyskiego”, tymczasowych wytycznych MON do opracowania planów oraz wypisów z tabeli realizacji zadań operacyjnych dla Województwa Świętokrzyskiego.
  - przestrzegać przepisów prawa wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy (Dz.U. z 1999r. Nr 18 poz. 156, 157, 165, 166, 168, z późń. zmianami oraz Dz.U. z 2003r. Nr 211, poz. 2071)
  - konsultować przebieg prac w zakresie opracowania planu z WZK ŚUW
  w Kielcach w terminach – w zależności od potrzeb.
  - przedstawić opracowany „Plan operacyjny...” po podpisaniu do akceptacji Dyrektorowi WZK ŚUW w Kielcach w terminie – od III dekady października
  do II dekady listopada 2005r.
  § 4
  Zatwierdzenie przez Wojewodę „Planów operacyjnych...” odbędzie się w trzeciej dekadzie
  m-ca listopada 2005r. podczas wojewódzkiej gry decyzyjnej, na której Wójt przedstawi opracowany plan i złoży Wojewodzie Świętokrzyskiemu zwięzły meldunek z koncepcji realizacji zadań w poszczególnych sytuacjach planistycznych.
  § 5
  Zobowiązuję wszystkich Pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników podległych Jednostek Organizacyjnych do udzielania na wniosek Przewodniczącego wszechstronnej pomocy w zakresie prowadzonych prac określonych niniejszym zarządzeniem.

  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 52 z dnia 03 listopada 2005r.
  ZATWIERDZAM

  ..............................

  HARMONOGRAM
  Zasadniczych przedsięwzięć w zakresie opracowania nowego „PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY ŁĄCZNA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY”.
  Lp Temat przedsięwzięcia Termin realizacji Odpowiedzialny za realizację Uwagi
  1. Opracowanie i wydanie zarządzenia Wójta Gminy Łączna w sprawie wykonania „PLANU OPERACYJNEGO...”, sporządzenia harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć oraz powołanie Zespołu wykonawców „PLANU OPERACYJNEGO...” 20.09 -15.10.2005r. - wójt
  - konsultant ds. obronnych
  2. Udział w szkoleniach i konsultacjach organizowanych przez WZK ŚUW w Kielcach. 18.07.2005r.
  do
  20.10.2005r. - konsultant ds. obronnych
  - Zespół wykonawców
  3. Praca nad dokumentem pn. – „PLAN OPERACYJNY FUNKCJONOWANIA GMINY ŁĄCZNA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY”. 22.08.2005r.
  do
  20.11.2005r. - konsultant ds. obronnych
  4. Przedstawienie opracowanego „PLANU OPERACYJNEGO...” do sprawdzenia i akceptacji przez Dyrektora WZK ŚUW w Kielcach i innym jednostkom określonym w Zarządzeniu . 02.11.2005r.
  do
  15.11.2005r. - konsultant ds. obronnych
  5. Udział w wojewódzkiej grze decyzyjnej
  i zatwierdzeniu opracowanego „PLANU OPERACYJNEGO...” przez Wojewodę. III dekada listopada 2005r. - wójt
  - konsultant ds. obronnych
  Data wprowadzenia: 2005-12-05 1250
  Data upublicznienia: 2005-12-05
  Art. czytany: 4173 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna