A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2006R
 • Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 marca 2006

  Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 marca 2006

  Zarządzenie Nr 3/2006
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 marca 2006  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Łączna na 2006r.  Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591) w związku z art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr 12/II/2006 z dnia 06 marca 2006 r. zarządzam co następuje:
  § 1
  Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Łączna na 2006 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 2
  Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Plan finansowy, o którym mowa w § 2 przedkłada się do wiadomości Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r.


  Data wprowadzenia: 2006-06-14 1259
  Data upublicznienia: 2006-06-14
  Art. czytany: 1513 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna