A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2006R
 • Zarządzenie 14/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12.06.2006 r.

  Zarządzenie 14/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 12.06.2006 r.

  Zarządzenie 14/2006
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12.06.2006 r.


  W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 14 Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006 r. zarządzam co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.03.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.307 zł w dziale:

  dział rozdział § Nazwa Kwota
  852 Pomoc społeczna 4.307
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4.307
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.307


  b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.078 zł w dziale:

  dział rozdział § Nazwa Kwota
  852 Pomoc społeczna 6.078
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.348
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.348
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - środ. z dotacji 830
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - środ. własne 3.900
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.803
  4120 Składki na Fundusz Pracy 97
  c) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.385 zł w dziale:

  dział rozdział § Nazwa Kwota
  852 Pomoc społeczna 10.385
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.348
  4300 Zakup usług pozostałych 1.348
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4.307
  3110 Świadczenia społeczne 4.307
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - środ. z dotacji 830
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 724
  4120 Składki na Fundusz Pracy 106
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - środ. własne 3.900
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 734
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
  4260 Zakup energii 727
  4300 Zakup usług pozostałych 1.787
  4410 Podróże służbowe krajowe 352


  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2006-06-14 1326
  Data upublicznienia: 2006-06-14
  Art. czytany: 1310 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna