A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2006R
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 września 2006r.

  ZARZĄDZENIE NR 28/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 września 2006r.

  ZARZĄDZENIE NR 28/2006

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 września 2006r.

  w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Komisji Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego


  Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 tejże ustawy oraz zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 71 poz. 336 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
  § 1.
  1. W związku z pełnieniem funkcji wiceprezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego z dniem 1 września 2006r. zwalniam Panią mgr Annę Ledwójcik z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje w wysokości ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

  § 2.
  Podczas wykonywania działalności związkowej (w wymiarze tygodniowym 10 godzin) Wiceprezes Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP Pani Anna Ledwójcik na okres kadencji, korzystać będzie z pomieszczenia i urządzeń technicznych w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP, tj.: ul. Emilii Peck 15.
  26-130 Suchedniów

  § 3.
  1. Gminne jednostki oświatowe objęte działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZNP ponoszą koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, związane z zatrudnianiem pracownika tj. :
  1) Zespół Szkół w Goździe w wysokości 7%
  2) Gimnazjum w Zaleziance w wysokości 6%

  2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej w terminie do 10 każdego miesiąca obciąży w/w jednostki kosztami, o których mowa w pkt 1.

  § 4.
  Z wskazanej w z zatwierdzonym na rok szkolny 2006/2007 arkuszu organizacyjnym liczby godzin dydaktycznych - ½ godziny tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Pani Anny Ledwójcik rozliczana będzie w ramach realizowanych godzin ponadwymiarowych.

  § 5.
  Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze godzin nie pozbawia go tych uprawnień pracowniczych, które, zgodnie z przepisami prawa pracy, są uzależnione od wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

  § 6.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom:
  - Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
  - Zespołu Szkół w Goździe
  - Gimnazjum w Zaleziance

  § 7.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  Data wprowadzenia: 2006-10-11 1256
  Data upublicznienia: 2006-10-11
  Art. czytany: 1502 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna