A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 13/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.

  U C H W A Ł A Nr 13/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.


  U C H W A Ł A Nr 13/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 31 marca 2006 r.


  w sprawie zaopiniowania oraz uzgodnienia projektu Planu Ochrony
  dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
  u c h w a l a się, co następuje:

  § 1

  1. Opiniuje się pozytywnie projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
  2. Uzgadnia się ustalenia projektu Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego dotyczące infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa.
  3. Projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
  o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  Z uwagi na fakt, iż Gmina Łączna leży częściowo w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, koniecznym stało się zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ponieważ dotychczasowy plan ochrony dla tego parku stracił moc obowiązującą z dniem 2 lutego 2002r. , ustanowienie nowego planu będzie miało duże znaczenie dla zaplanowania w perspektywie 20-letniej szeregu niezbędnych działań w dziedzinie ochrony przyrody tego Parku, co leży również w interesie mieszkańców Gminy Łączna.
  Z uwagi na powyższe zaopiniowano pozytywnie projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku narodowego mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
  z późn. zm.).


  Data wprowadzenia: 2006-10-12 1535
  Data upublicznienia: 2006-10-12
  Art. czytany: 1278 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna