A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
  • Prawo miejscowe
  • Uchwały Rady Gminy
  • Rok 2006
  • UCHWAŁA Nr 30/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.

    UCHWAŁA Nr 30/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.


    UCHWAŁA Nr 30/V/2006
    Rady Gminy w Łącznej
    z dnia 28 czerwca 2006r.


    w sprawie oddania w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku Urzędu Gminy w Łącznej    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.)
    u c h w a l a się, c o n a s t ę p u j e:


    § 1
    1. Wyraża zgodę na oddanie w najem Bankowi Spółdzielczemu
    w Suchedniowie, pomieszczeń o powierzchni użytkowej 41 m2 usytuowanych w budynku Urzędu Gminy Łącznej.
    2. Oddanie lokali w najem następuje na czas nieokreślony.

    § 2
    Szczegółowe zasady najmu pomieszczenia o którym mowa w § 1 zostaną określone w umowie.

    § 3

    Traci moc uchwała nr 14/IV/98 Rady Gminy Łącznej z dnia 21 maja 1998 r.

    § 4

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna


    § 5
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia    Data wprowadzenia: 2006-10-13 1121
    Data upublicznienia: 2006-10-13
    Art. czytany: 1365 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna